INSTITUCE

Spolupracujeme i s různými institucemi v našem regionu. Ať už jsou to tématicky zaměřené spolky, sdružení apod. nebo se jedná o instituce, díky kterým se dozvíte potřebné informace o regionu.

Centrum volného času Kašperské Hory

Centrum volného času v Kašperských Horách pro Vás připravuje celoročně spoustu zajímavých programů pro různé věkové kategorie a cílové skupiny.

Najdete zde krásné zázemí pro rodiče s dětmi ve věku 0 - 10 let.

Cestovní agentura Ludmila Szvitková

O krásných místech nemusíte jen číst – navštivte je!

Vážení přátelé poznávání i aktivního odpočinku, vítám vás na stránkách nové cestovní agentury, která vám přináší pestrou nabídku zajímavých výletů po České republice i v zahraničí.

Vypravte se na výlet za poznáním nebo na nevšední dovolenou, sami nebo s rodinou, přáteli. Můžete ji strávit na místech podle vašich představ, při jejichž výběru vám ráda poradím.

IS NP a CHKO Šumava - SEV Kašperské Hory

Středisko ekologické výchovy (SEV) v Kašperských Horách realizuje výukové programy celoročně pro děti od mateřských až po střední školy nejen z regionu. V případě nepříznivého počasí je pro výuku k dispozici učebna s mnoha pomůckami. Většina programů probíhá v přírodě, přímo v okolí střediska se nachází rozsáhlý venkovní areál. Pracovníci SEV také vyráží s dětmi poznávat taje a krásy přírody do okolí Kašperských Hor či dále do území Národního parku Šumava. SEV připravuje zajímavé programy i pro návštěvníky Šumavy.

Pošumavské hasičské muzeum

Na cca 700m2 se nachází téměř 400 exponátů, které dokladují historii vývoje hasičské techniky, výzbroje a výstroje používané převážně v příhraničním regionu rozkládajícím se od Klatov po Český Krumlov.

Správa NP a CHKO Šumava

Národní park Šumava je největším národním parkem v ČR, byl vyhlášen v roce 1991 na ploše 690 čtverečních kilometrů. Chrání typické ekosystémy středoevropské horské krajiny, zejména lesy, ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky. Na stránkách parku najdete zajímavé informace o možnostech výletů s průvodcem do šumavské divočiny nebo tábořištích ve volné přírodě.