ŠUMAVA

Šumava, často přezdívaná Plíce Evropy nebo Zelená střecha Evropy, je pohoří, které dosahuje délky cca 120 km.  Jedná se o jedno z nejstarších pohoří na našem území, které se pyšní nesčetnými rašeliništi, jezery a prehistorickou vegetací. V roce 1991 byla rozsáhlá část Šumavy vyhlášena za Národní park a se svými 69.030 ha se stala parkem o největší rozloze v ČR. Centrální části Šumavy a Bavorského lesa tvoří jeden z nejznámějších a s celkovou plochou více než 900 km² i jeden z nejrozsáhlejších bilaterálních národních parků Evropy. Od roku 1990 je také území Šumavy chráněno jako Biosférická rezervace UNESCO.

Na této stránce najdete zástupce těch, kteří Šumavu milují, obdivují, zvěčňují a svou prací nás blíže seznamují s tímto skvostem střední Evropy. Jejich práce si velice vážíme a věříme, že osloví i vás...

Fotografie Vládi Hoška

Rád se toulám s fotoaparáty po horských oblastech celého světa.
Mojí prioritou stále zůstávají náladové snímky ze Šumavy.

Hrad Kašperk

Šumavský, nikdy nedobitý hrad Kašperk založil v roce 1356 císař a král Karel IV. jako hrad strážní. Posádka hradu Kašperk měla za úkol hlídal zemskou hranici s Bavorskem, střežit Zlatou stezku, po které se do českých zemí dovážela cenná sůl, a také poskytovat ochranu zlatým dolům v okolí města Kašperských Hor. Hrad je poměrně nezvyklý svou dispozicí, jádro tvoří dvě věže spojené hradním palácem. Obě hradní věže nabízejí krásné výhledy do blízkého i dalekého okolí. Unikátní je také dochovaná původní cihlová střecha západní věže ze čtrnáctého století. Kašperk je také českým nejvýše položeným královským hradem, leží 886 metrů nad mořem.

IS NP a CHKO Šumava - SEV Kašperské Hory

Středisko ekologické výchovy (SEV) v Kašperských Horách realizuje výukové programy celoročně pro děti od mateřských až po střední školy nejen z regionu. V případě nepříznivého počasí je pro výuku k dispozici učebna s mnoha pomůckami. Většina programů probíhá v přírodě, přímo v okolí střediska se nachází rozsáhlý venkovní areál. Pracovníci SEV také vyráží s dětmi poznávat taje a krásy přírody do okolí Kašperských Hor či dále do území Národního parku Šumava. SEV připravuje zajímavé programy i pro návštěvníky Šumavy.

Správa NP a CHKO Šumava

Národní park Šumava je největším národním parkem v ČR, byl vyhlášen v roce 1991 na ploše 690 čtverečních kilometrů. Chrání typické ekosystémy středoevropské horské krajiny, zejména lesy, ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky. Na stránkách parku najdete zajímavé informace o možnostech výletů s průvodcem do šumavské divočiny nebo tábořištích ve volné přírodě.